Blog Archives

Miłość nie jest jedynym celem

Nie należy też w związku dwojga ludzi traktować miłości jako jedynego celu w życiu i wokół niej ogniskować wszystkie działania, co się często zdarza szczególnie ludziom młodym, niedojrzałym życiowo i uczuciowo, lub neurotykom. Miłość może i powinna być jedną z najważniejszych dla nas spraw, ale nie jedyną i wyłączną w twórczym życiu człowieka, bowiem te inne uczucia i satysfakcje czynią nas bogatszymi, a także nie tak „bezbronnymi, kiedy i»a przykład miłość przeżywa kryzys lub w ogóle się kończy. Często też dramat rozstania dwojga ludzi nię byłby może tak bolesny, gdyby sens i cel życia wielu ludzi nie był budowany wyłącznie wokół osoby partnera i miłości. Jeżeli są to jedyne fundamenty czyjejś egzystencji, wówczas łatwo o zagubienie i poczucie nicości w przypadku odejścia miłości i jej obiektu. O tych sprawach pomówimy w następnym rozdziale. Tutaj podkreślmy raz jeszcze, że skomplikowane i odmienne ludzkie osobowości nie pozwalają na sformułowanie bezwzględnych recept i wskazówek postępowania w życiu uczuciowym kochających się ludzi. Zadanie to dodatkowo utrudnia mnogość rozmaitych i indywidualnych spraw, których rozwiązanie zależne jest od wielu czynników, okoliczności i kultury partnerów.

Hej, mam na imię Grażyna i zawodowo pomagam innym osobom wspinać się po szczeblach kariery. Będę tutaj opisywała jak wygląda moja praca i byłabym bardzo szczęśliwa, gdyby moja twórczość Ci się spodobała 😉

fundamenty

We dwoje można więcej

Mówiąc o kulturze .dwojga ludzi, ich współżyciu małżeńskim, trzeba też pamiętać, że małżeństwo nie jest wyizolowaną, zamkniętą przed innymi kontaktami międzyludzkimi — instytucją. Jest to bowiem bliski, intymny związek dwu osób, które jednak poza tym układem mają wiele innych możliwości czerpania treści, emocji i dowartościowań potrzebnych im do dobrego funkcjonowania i szczęścia. Zuzanna Celmer uważa, że partner małżeński powinien zaspokajać potrzeby najważniejsze, główne, związane z poczuciem bycia kochanym, wybranym, a przeź to ważnym i niezbędnym, potrzeby wymagające pełnego zaufania, aby w ogóle mogły się one ujawnić itp.*. Natomiast wszystkie inne potrzeby znakomicie kompensują się w związkach innego typu: koleżeństwie, przyjaźni, serdecznej więzi z osobami z różnych grup wiekowych reprezentujących zbliżone do naszych zainteresowania. Czerpanie z tych źródeł odciąża partnera życiowego od konieczności zaspokojenia wszystkich potrzeb drugiej strony i pozwala mu skoncentrować się na sprawach dla niej i dla ich związku najważniejszych. Podkreślam to, ponieważ funkcjonują jeszcze obiegowe mity, stwarzające przeświadczenie, że partner małżeński jest w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby drugiej strony — począwszy .od emocjonalnych, przez seksualne aż po intelektualne.

Hej, mam na imię Grażyna i zawodowo pomagam innym osobom wspinać się po szczeblach kariery. Będę tutaj opisywała jak wygląda moja praca i byłabym bardzo szczęśliwa, gdyby moja twórczość Ci się spodobała 😉

partner comarch kraków

Czułość i serdeczność

Od lat też wszystkie podręczniki o małżeństwie i o sprawach miłości dwojga ludzi niezmiennie podkreślają, że jednym ze szczególnie istotnych elementów, nieodzownych dla stworzenia harmonijnego małżeństwa, jest okazywanie przez obie strony czułości i serdeczności. Im więęej jest czułości we współżyciu małżeńskim, tym większa jest kultura tego współżycia. Czułość potrzebna jest przede wszystkim kobiecie, która tylko w takim klimacie znajduje odpowiednie warunki dla swojego rozwoju. Wiele kobiet wyraźnie stwierdza, że czułość męża ma dla nich większe znaczenie niż zaspokojenie seksualne, a poza tym brak czułości zmniejsza możliwości tego zaspokojenia,. Okazywanie uczuć w małżeństwie lub .w innym związku kochających się ludzi jest zjawiskiem -naturalnym i bardzo pożytecznym, gdyż wpływa na wzmożenie uczuć nie tylko u kobiety, ale równocześnie u mężczyzny, który je wyraża.’ Niepotrzebnie chyba niektórym ludziom (szczególnie ‚ mężczyznom) wpojono w procesie wychowawczym niewłaściwe przekonanie, że okazywanie uczuć jest wyrazem słabości. Nic bardziej mylnego. Okazywanie uczuć przez mężczyznę nie ośmiesza go i nie pozbawia „twardej męskości”, natomiast brak okazywania kobieci^ czułości i serdeczności na ogół ujemnie się odbija na całości współżycia związku. Pełne oschłości i dystansu zachowanie się obojga małżonków nigdy nie stwarza warunków do pełnego ich zespolenia. Zasady te — potrzeba okazywania czułości i serdeczności — obowiązują również przy współżyciu seksualnym. Nieodwzajemnianie czułości i pieszczot seksualnych przez jedną ze stron obniża siłę doznań rozkoszy u strony drugiej, a nawet. może z biegiem lat. stanowić przyczynę niechęci do współżycia seksualnego z partnerem.

Hej, mam na imię Grażyna i zawodowo pomagam innym osobom wspinać się po szczeblach kariery. Będę tutaj opisywała jak wygląda moja praca i byłabym bardzo szczęśliwa, gdyby moja twórczość Ci się spodobała 😉

podreczniki uzywane

error: Content is protected !!