Blog Archives

NIE ZAWSZE WSZYSTKO SIĘ UDAJE

Nie trzeba chyba dowodzić, że normalny człowiek oczekuje w swym życiu miłości szczęśliwej i wzajemnej, dającej mu radość i spełnienie pragnień. Tylko sadyści i masochiści szukają w miłości cierpienia i bólu. Stąd też tak wiele miejsca w dotychczasowych rozważaniach poświęciliśmy na wspólne poszukiwanie dróg i metod wiodących do udanej miłości i szczęśliwego związku dwojga ludzi. Przekonaliśmy się, ile codziennego wysiłku,* umiejętności i wiedzy muszą wykazać partnerzy w swoich dążeniach do osiągnięcia trwałej więzi uczuciowej i pomyślnego współżycia.
Czy więc opanowanie tej trudnej sztuki wzajemnego postępowania, kultywowania i rozwijania uczuć oznacza, że potrafimy zupełnie wyeliminować z naszego życia niebezpieczeństwo trudności i cierpień związanych z miłością? Czy wszystko się musi już teraz udać? Niestejy, nie.
Wszystkie te działania stwarzają ludziom ogromną szansę dla rozwoju szczęśliwej i twórczej miłości, uczą przezwyciężania i rozwiązywania konfliktów międzyludzkich, przekształcania ich w kolejne szczeble rozwoju i doskonalenia osobowości partnerów, nie mogą jednak dawać absolutnej gwarancji na osiągnięcie uczuciowego sukcesu, który jest przecież bardzo indywidualną i złożoną sprawą w życiu każdego człowieka. Podobnie przecież, ani umiejętność współżycia, ani sama miłość nie staje się absolutną gwarancją trwałości małżeństwa lub innego związku. W życiu okazuje się bowiem, że nie wszystkie związki sięgają po srebrny wiek partnerów, chociaż takie były ich. początkowe życzenia, założenia, a nawet wspólne dążenia. W swoim życiu popełniamy często błędy, które nie zawsze dają się naprawić, a potem cierpimy i przeżywamy wielokroć dramatyczne sytuacje. Nie wszystkie z nich przekreślają już wspólne życie, wiele się daje naprawić, ale w części związków konieczność rozstania staje się oczywista.

Hej, mam na imię Grażyna i zawodowo pomagam innym osobom wspinać się po szczeblach kariery. Będę tutaj opisywała jak wygląda moja praca i byłabym bardzo szczęśliwa, gdyby moja twórczość Ci się spodobała 😉

Zaangażowanie wierności

W tych rozważaniach o kulturze uczuć i umiejęt- 1 ności współżycia został świadomie pominięty tak ? istotny problem, jak zagadnienie wierności w mi- \ łości i w związku dwojga ludzi. Tej dobrowolnej umowie partnerów lub współmałżonków, świado- mych wielu niebezpieczeństw i zagrożeń swojej miłości, umowie wymagającej najwyższej kultury postępowania ludzi, został wcześniej poświęcony odrębny rozdział. Powyższe uwagi jeszcze raz potwierdzają, że w dziedzinie miłości i sztuki życia, tak jak w każdej innej dziedzinie, należy korzystać z wiedzy i dorobku już wypracowanego przez ludzi. Rozsądek, wiedza i kultura nie profanują bowiem miłości i nie ograniczają wolności uczuć człowieka, jak uważają niektórzy, ale pozwalają je kontrolować, umiejętnie podsycać i pielęgnować, aby ten drugi człowiek” czuł się z nami dobrze, abyśmy sami zasłużyli sobie na jego miłość. Najprościej o tym powiedział William Faulkner: „Mówią, że miłość umiera między dwojgiem ludzi. To nieprawda, nie umiera. Opuszcza tylko człowieka. Odchodzi, gdy na nią nie zasługuje”.

Hej, mam na imię Grażyna i zawodowo pomagam innym osobom wspinać się po szczeblach kariery. Będę tutaj opisywała jak wygląda moja praca i byłabym bardzo szczęśliwa, gdyby moja twórczość Ci się spodobała 😉

Miłość wymaga doskonalenia

Ale najpewniejsze jest to, że delikatna i subtelna struktura miłości wymaga od człowieka stałego doskonalenia jego osobowości, poszukiwania ciągle jiowych sposobów podsycania uczucia partnera, sur blimowania formy ujawniania uczuć i komunikowania własnych stanów emocjonalnych. Kultura miłości wymaga także poznania potrzeb uczuciowych partnera i ich spełniania zgodnie z jego życzeniami i oczekiwaniami. Warto pamiętać, i to na wszystkich etapach rozwoju uczucia, że miłość jest sprawą bardzo intymną, zamykającą się w kręgu dwojga ludzi. Kiedy przeżywa kryzys lub nękają ją chwilowe kłopoty spowodowane przez jednego z partnerów nie warto szukać pomocy u zaprzyjaźnionych osób, aby wywarły one swój wpływ na
postępowanie współmałżonka lub partnera. Jest to na ogół mało skuteczne i raczej pogłębia konflikty, dodając do nich oburzenie i niechęć jednej ze stron. Jeżeli szukać pomocy, to w powołanych do tego celu instytucjach, jakimi są poradnie przedmałżeńskie i rodzinne. Miłość nie lubi także rozgłosu nawet wówczas, gdy świeci pełnym blaskiem. Nie ma powodów, aby swoje uczucia manifestować głośno i publicznie. Nie jest to bowiem potrzebne na ogół ukochanej osobie, a przypadkowi obserwatorzy nie zawsze mają ochotę oglądać „szczęście j bliźniego”. Warto się z tym liczyć. j

Hej, mam na imię Grażyna i zawodowo pomagam innym osobom wspinać się po szczeblach kariery. Będę tutaj opisywała jak wygląda moja praca i byłabym bardzo szczęśliwa, gdyby moja twórczość Ci się spodobała 😉
error: Content is protected !!