Tag Archives: komis skorpion lublin

Komis skorpion lublin

Dzięki literaturze, a w większym jeszcze stopniu za sprawą kina powstało dość powszechne przekonanie, że romantyczna miłość potrafi w wielu wypadkach czynić cuda, że namiętne i żarliwe uczucie przezwycięży wszelkie przeszkody stojące na drodze kochających się ludzi. W książkach i na filmach poznajemy najczęściej właśnie takie miłości wyjątkowe i niezwykłe, które kończą się ogromnym szczęściem kochanków lub tragedią ich życia. W literaturze popularnonaukowej tego rodzaju miłości określane są jako: książkowe, romantyczne, kinowe, niedojrzałe lub życzeniowe. Niezależnie od nazewnictwa łączy je generalnie kilka cech wspólnych, choć występujących w bardzo zróżnicowanym nasileniu. Zaliczyć do nich można: oparcie miłości na złudzeniu i marzeniach,
szukanie w uczufciu asekuracji („zdanie się na drugą osobę”), traktowanie miłości prestiżowo (np. wobec braku innych osiągnięć życiowych), widzenie uczucia jako czynnika ułatwiającego życie.
Sądzić można, że szczególnie niebezpieczna^ zwłaszcza dla ludzi młodych, może być fascynacja miłością opartą wyłącznie na złudzeniach, w których własne pragnienia rzutuje się na kochaną osobę. W takiej miłości partner wydaje się ucieleśnieniem naszych pragnień, wydaje się takim, jakim chcielibyśmy, żeby był. Miłość tę cechuje w przeważają- . cej mierze poszukiwanie ideałów, częsta mitologiza- cja, przekonanie o sile fatalizmu, oderwanie sfery uczuć od realiów normalnego życia. Partner nasz uosabia wówczas (bądź ma szanse, możliwości uosabiania) wszystkie idealne i doskonałe ‘wartości i właściwości. W tego rodzaju miłości, opartej wyłącznie na marzeniach i złudzeniach, następuje po pewnym czasie (np. po zawarciu związku małżeńskiego) okres rozczarowań związany z rozpadaniem się naszych mitów i .wyobrażeń w zetknięciu z rzeczywistym wizerunkiem wybranego partnera. Tego rodzaju rozumienie lub przeżywanie miłości charakterystyczne jest szczególnie dla pierwszego etapu rozwoju uczuć, tj. dla okresu zakochania, do którego jeszcze powrócimy.

Hej, mam na imię Grażyna i zawodowo pomagam innym osobom wspinać się po szczeblach kariery. Będę tutaj opisywała jak wygląda moja praca i byłabym bardzo szczęśliwa, gdyby moja twórczość Ci się spodobała 😉

partner comarch

error: Content is protected !!